Produkter » Dosimetriservice » Instadose - Dosimetriservice » Instadose2 - för Hp(10) och Hp(0.07)

Instadose2 - för Hp(10) och Hp(0.07)

Artikelnr.: INSTA2

Request a quotation
  • Eliminerar den resurskrävande insamlingsprocessen och postgång
  • Liten och lätt
  • Inga förseningsavgifter
  • Ställ in utläsningsintervallet i kalendern.
  • Resultat visas direkt i AMP
  • Varning via e-post när en användares dos överstiger 'larmnivån' 

Instadose2 är nästa generation av Instadose som även eliminerar den manuella hanteringen med avläsning via USB-port. Instadose2 mäter både Hp(10) samt Hp(007) och använder Blåtand för att överföra dosimetridata till databasen med någon av nedan enheter

Ställ in i kalendern hur ofta dosimetern ska koppla upp sig och överföra sin dos till databasen. Vid det schemalagda datumet försöker Instadose2 att överföra mätdata via någon av enheterna ovan. Om överföringen misslyckas försöker dosimetern igen, varje timme under 24 timmar. Om den misslyckas kommer uppgifterna att sparas i enheten tills nästa uppkoppling sker. Dosimetern kan även läsas ut manuellt genom att hålla knappen på baksidan intryckt i minst 4 sekunder.

För att övervaka dosimetrin används det webbaserade gränssnittet AMP eller via Instadose Appen. Där kan man följa allt, från den enskilda användare, enheter och platser samt ta ut rapporter i t.ex. excel. Tjänsten är helt digitaliserad och befriad från postgång och papper.

Två detektorer: Djupdos Hp(10) och Huddos Hp(0.07)
Detektorprincip: DIS (Direct Ion Storage)
Kommunikation: Blåtand BLE
Mått: 50 x 50 mm
Vikt: 23 gram
Minsta rapporterbara dos: 0,1 mSv
Dosområde: 0 - 120 mSv, upp till 5 Sv i incidentdetektor
Fotonenergi: 10 keV - 6 MeV
Betaenergi: ≥0.8 MeV
Temperatur: Förvaras bäst i 10-30°C