Produkter » Dosimetriservice » Instadose - Dosimetriservice » Instadose för Hp(10), avläsning via USB

Instadose för Hp(10), avläsning via USB

Artikelnr.: INSTA-T

Request a quotation
  • Instadose är godkänd av SSM som legal dosimetri kategori A användare
  • Mindre än OSL-brickan
  • inga förseningsavgifter
  • Ingen insamling av dosimetrar på arbetsplatser
  • Resultatet visas omedelbart
  • Dos skickas automatiskt till nationella dosregistret

Instadose är en liten dosimeter med USB-avläsning, godkända för användare i kategori A med lagkrav på att bära dosimeter, men givetvis även för kategori B. Instadose är godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten. Utläsningen är oförstörande och inte ljuskänslig till skillnad mot TLD resp OSL och mätresultatet visas direkt på webben, därtill sparas mätning i dosdatabasen. Allt som krävs för att läsning ut dosimetern är en dator med internetanslutning. All hantering är digitaliserad och förenklar dosimetriarbetet på arbetsplatsen. Dosimetern kan inte vara försenad, så några förseningsavgifter är inte aktuella. Doshistorik, rapportering, administration hanteras enkelt på webben med exportmöjligheter till excel. Dessutom finns flera praktiska verktyg, t.ex. kollektiva dosrapporter, påminnelse att läsa dosimetern, med flera.

Dosimetern finns i färgerna blått, grönt, silver, rosa och svart. Om dosimeter förloras blir den ersatt mot en mindre avgift.

Detekterar: Gamma, Hp(10)
Energiområde: 15 keV – 6 MeV
Minsta rapporterbara dos: 30 µSv
Detektionsgräns: 10 µSv
Mätområde: 120 mSv, därefter byts dosimetern automatiskt ut mot en ny. Skickas ut automatiskt
Mätområde nödsituation: 5 Sv
Pulsad strålning: Ja
Riktningsberoende: Testad
Tempraturområde: -20 - +40 ºC
Test ∆U USB: Testad
Lågdosområdet: Testad
Fading: Testad
EMC: Testad
Falltest 1 m: Testad
Fuktighet: upp till 90%