Produkter » Dosimetriservice » Instadose - Dosimetriservice » Instadose+ för Hp(10)

Instadose+ för Hp(10)

Artikelnr.: INSTA+

Request a quotation
  • Godkänd för kategori A
  • Helt digitaliserad dosimetritjänst
  • Eliminerar den resurskrävande insamlingsprocessen och postgång
  • Liten och lätt
  • Inga förseningsavgifter
  • Ställ in utläsningsintervallet i kalendern.
  • Resultat visas direkt i AMP
  • Varning via e-post när en användares dos överstiger 'larmnivån' 

Instadose+ är nästa generation av Instadose som nu är helt trådlös och effektiviserar bort även den manuella utläsningen. Instadose+ använder blåtandskommunikation för att överföra bärarens dosimetridata till databasen. Dosen sparas automatiskt dagligen i dosimetern och överförs när den står i kontakt med någon av dessa enheterna;

Arbetsplatsens dosimetriadministration hanteras på webben (www.instadose.com) eller DoseCentral . Där kan man hantera det mesta, allt från att hantera den enskilda användare till rapport- och analysverktyg. Instadosetjänsten är helt digitaliserad och befriad från förseningar, postgång och pappershantering. På webben sätter ni upp en kalendern och bestämmer hur ofta och när på dygnet dosimetern ska skicka över sina dosmätdata. Vid det schemalagda datumet/tiden försöker Instadose+ att överföra sin sparade data genom att kommunicera med någon av enheterna här ovan. Om kommunikationen misslyckas kommer dosimetern att försöka igen varje timme, under 24 timmar. Därefter avvaktar dosimetern till nästa ordinarie schemalagd utföring. Dosimetern kan även avläsas manuellt genom att hålla knappen på baksidan intryckt i minst 4 sekunder. IT-integriteten är hög, alla kommunicerad data är krypterad och innehåller ingen personinformation. Rådata omvandlas till ackumulerad dos av servern och finns alltså inte i dosimetern.

Introduktion till systemet finns i den här videon

Detektortyp: DIS (Direct Ion Storage)
Minsta detekterbara dos: 30 µSv (mjukvaruinställd, andra inställningar är möjliga)
Användbar dosområde: 30 µSv - 5 Sv
Användbar energirespons hos dosimeter: 10 keV - 6 MeV