Dosimetriservice

Gammadata erbjuder en dosimetritjänst med en mängd olika persondosimetrar för helkropp-, ögonlins-, extremitets-, bakgrunds- och omgivningsmätningar. Vi baserar tjänsten på en unik och modern självutläsande persondosimeter, Instadose, men även den äldre dosimetertekniken med OSL- och TLD-tabletter. Vår dosimetritjänst är en prenumeration som alltid inkluderar dosimetern, appar för avläsning, tillgång till resultat och rapporter via webben. Vår service och teknik har ackreditering från strålningsmyndigheter över hela världen, till exempel den svenska strålsäkerhetsmyndigheten SSM och föreskriften SSMFS 2018:9.

  • Instadose - dosimeter för helkroppsmätning Hp(10) och Hp(0.07)
  • OSL/TLD - dosimeter for helkropps-, ögonlins-, extremitets-, neutron-, omgivningmätning