SaintGobain Crystals logo

Saint-Gobain Crystals Divisions Scintillation Products, är ett företag som är ledande inom forskning och utveckling av scintillationsmaterial för mätning av joniserande strålning. Inom konglomeratet ingår varumärken så som Bicron, Crismatec, Harshaw/STI och NE Technology (inorganiska och organiska scintillatorer); Gamma Laboratories och TGM Detectors (gasfyllda detektorer).