FLIR logo

FLIR Radiation är en tillverkare av detektorer inom CBRNE för såväl fält- som laboratoriemätningar. Mest kända är FLIR för sina handburna nuklididentifierande instrument i serien Identifinder