Capintec Logo

Capintec är en leverantör av utrustning för medicinska tillämpningar, t.ex. inom nuklearmedicin. Capintec utvecklar och tillverkar instrument som används över hela världen.