Berthold logo

Berthold Technologies tillverkar instrument och system för detektering av radioaktivitet, t.ex. dosövervakning, aktivitetsmätning samt mätning av luftburna partiklar. Användarna hittar vi främst inom forskning, kärnkraftsindustri, sjukhus samt processindustrier som använder radioaktivitet eller joniserande strålning i exempelvis nivåvakter. Berthold Technologies kan också erbjuder nyckelfärdiga lösningar för speciella kundförfrågningar.