Strålingsskjerming og bly

Effektiviteten av en strålingsbeskyttelse avhenger av typen stråling og dens energi. Alfastråling stoppes av bare noen få centimeter luft mens gammastråling er svært permeabel og er mest effektivt avskjermet av tunge stoffer med høyt atomnummer. Et godt element for avskjerming av gammastråle er bly med atomnummer 82 som har en relativt høy tetthet på 11,34 g / cm³. For å stoppe betastråling foretrekkes de lettere stoffene da de tunge atomkjernene har en tendens til å spre beta-strålingen med sekundær stråling som et resultat. Neutronstråling er best skjermet av stoffer med høy protontetthet, f.eks. vann.

Gammadata tilbyr mange strålingsbeskyttelsesløsninger. Strålingsbeskyttelse gjelder nesten alle aktiviteter som omhandler ioniserende stråling.