Produkter » Radioaktivitetsmåling » Radioaktive strålekilder » Strålekilder for industrien » Starka strålingskilder Industri

Starka strålingskilder Industri

Request a quotation
  • Sterkere strålekilder for kalibrering eller industri
  • HASS

Følgende isotoper er tilgjengelige i katalogen i forskjellige former og varianter, Am-241, Am-241 / Be, Ba-133, Cd-109, Cf-252, Co-57, Co-60, Cs-137, Eu-152 , Fe-55, Gd-153, Kr-85, Na-22, Ni-63, Pm-147, Ru-106, Se-75, Sr-90, Yb-169.

Mer detaljert informasjon om hver enkelt isotop henvises til katalogen.