Luftprøvetaakere

Luftprøvetakere og luftstrømskalibreringsinstrumenter brukes blant annet. a. i kjernefysisk industri.
Produktserien inkluderer strøm- eller batteridrevne luftprøvetakingssystemer for radiologiske nødsituasjoner og nødapplikasjoner, personlige luftprøvetakere for industriell hygiene og luftprøvetakere for lave og høye strømmer for ikke-radiologisk luftprøvetaking.

Luftprøver høye strømmer

Les mer om produktutvalget i brosjyren.

Forbruksvarer og tilbehør

Forbruksartikler og tilbehør for luftprøvetaking som filterpapir, filterholdere og jodkassetter. Les mer i brosjyren.