Gammakamera

Spektroskopiske gammakameraer tar bilder fra gammastrålingen og fletter sammen vanlige bilder, noe som gir en visualisering av hvordan aktiviteten er fordelt i rommet og samtidig informasjon om hvilke isotoper som vurderes. Gamma-kameraer brukes i arbeidet med avklassifisering og nedbygging, kartlegging av aktivitet fra et strålevernsynspunkt og også i beredskap og sikkerhetsovervåking.

iPIX - Ultra Portable Gamma-Ray Imaging System

Artikkelnr.: EM96681

Artikkelnr.: EM96681 Compact size and lightweight for ultra portability Best tool to track low energy emitters (safeguards, security, fuel cycle) Industrial design for use in harsh environments Fosters the ALARA principle: Can...