Automatisk gammateller

Gammateller er et helautomatisk system for måling av prøver som inneholder både høyeenergi-gammastråler, så vel som lavaktivitets- og lavenergiprøver. Systemet er spesielt godt egnet for forskning innen kjernemedisin og PET.

Hidex Automatic Gamma Counter

Artikkelnr.: 425-601

Artikkelnr.: 425-601 En 3 tommers NaI brønndetektor sørger for overlegen effektivitet. En spesial designet blyskjerming sørger for en meget lav bakgrunn og minimalt bidrag fra prøvene i prøveskifteren. En avansert mangekanaler...