Medisinsk fysikk og nukleærmedisin

Medisinsk bruk av ioniserende stråling er et viktig verktøy for moderne diagnostikk og terapi. Røntgenundersøkelser er vanlige og i tilllegg til røntgenbilder, brukes kjernemedisinsk teknologi til diagnostikk, der radioaktive stoffer tilføres kroppen via bærerstoff. Dette betyr at ansatte og pasienter må minimere risikoen for unødvendig eksponering i henhold til det aksepterte ALARA-prinsippet.