Detektorer

Kjente Mirion (f.d.Canberra) med 45 års nærvær i industrien står bak mange innovasjoner innen Si og germanium-detektorer med høy renhet.

Scintillasjonsdetektorene fra Saint-Gobain Crystals er et konglomerat av ledende krystallprodusenter for måling av ioniserende stråling, med kjente produsenter som Bicron, Crismatec, Harshaw / STI, NE Technology, Gamma Laboratories og TGM Detectors (gassfylte detektorer).