Alfaspektroskopi

Kvantifisering og identifisering av alfastålare er et viktig verktøy for strålebeskyttelse i den radiologiske karakteriseringen av stedet. Alfaspektroskopi er spesielt avgjørende for avfallshåndtering, avvikling og lokal sanering. Gammadata tilbyr nøkkelferdige løsninger for alfaspektroskopi.

Alpha Analyst Integrated Alpha Spectrometer

Alpha Analyst along with Apex-Alpha software is the complete solution for both routine and non-routine alpha spectroscopy applications. This flexible Alpha Spectroscopy System is designed to operate the way you...

Alpha Spectrometer - Model 7401

Apex-Alpha™ - Alpha Spectroscopy Software Suite