Radioaktivitetsmåling

Komplett leverandør av detektorer, måleinstrumenter og analysesystemer

Gammadata har mer enn 30 års erfaring som en pålitelig partner til kjernefysisk industri med mange gode referanser. Vi leverer strålingsdeteksjonsprodukter av høy kvalitet, og disse har blitt industristandard på de fleste områder. For eksempel aktiv og passiv dosimetri, instrumenter for overflatekontaminering, aktivitetsmålinger, laboratorieutstyr og online overvåkningssystemer. Vi har også en ytterst kompetent og autorisert serviceorganisasjon.