Produkter » Materialkarakterisering » New Product Category-no » MARS™ iQ Rotational Rheometer

MARS™ iQ Rotational Rheometer

Request a quotation

Rotasjons-rheometer hvor målingene blir startet og kjørt via den innebygde skjermen. Med MARS iQ kjører du kvalitetskontroll på alt fra flytende produkter til halvfaste materialer. For laboratorier hvor det er krav om samsvar med 21 CFR Part 11 er programvaren HAAKE™ RheoWin™ tilgjengelig.