Rheology & Viscosity

Få mest mulig informasjon fra materialet ditt med Thermo Scientific reometre og viskosimeter, designet for å måle egenskapene til væsker og andre komplekse materialer nøyaktig. Thermo Scientific ™ HAAKE ™ reometere er kjent for nøyaktighet og brukervennlighet i kvalitetskontroll, produktutvikling og forskningsapplikasjoner. Våre viskosimeter gjør at du raskt kan bestemme væskens strømningsoppførsel og er designet for din applikasjon.

Viscotester 3

Perform viscosity measurements with ease! The Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ 3 rotational viscometer ensures quick, reliable tests for QC applications. Designed for simplicity – The HAAKE Viscotester 3 Rotational Viscometer...

HAAKE Viscotester iQ Rheometer

En serie med moderne rheometre for måling av vikositet og tiksotropiske egenskaper både under normale og krevende betingelser som høyt trykk og høy temperatur. Vickotester iQ får du i to...

MARS™ iQ Rotational Rheometer

Rotasjons-rheometer hvor målingene blir startet og kjørt via den innebygde skjermen. Med MARS iQ kjører du kvalitetskontroll på alt fra flytende produkter til halvfaste materialer. For laboratorier hvor det er...

HAAKE MARS 40 og 60 Rheometer

Fleksibele og avanserte rheometre for deg som forsker og driver kvalitetskontroll innen materialteknologi. For laboratorier som bruker rheometre til flere type målinger er HAAKE MARS laget for at det skal...