Dosimetriservice

Gammadata tilbyr en dosimetritjeneste med en flere personlige dosimetretyper for full kropp, øyeobjektiv, ekstremitet, bakgrunn- og miljømålinger. Vi baserer tjenesten på et unikt og moderne selvavlesende personlig dosimeter, Instadose, men også den eldre dosimeterteknologien med OSL og TLD-nettbrett. Vår dosimetritjeneste er et abonnement som alltid inkluderer dosimeter, apper for lesing, tilgang til resultater og rapporter via nettet samt rappoertering til Nasjonalt yrkesdoseregister ved DSA. Vår tjeneste og teknologi er akkreditert av forskjellige strålevernsmyndigheter over hele verden.

  • Instadose - dosimeter for helkroppsmätning Hp(10) och Hp(0.07)
  • OSL/TLD - dosimeter for helkropps-, øyelins-, ekstremitets-, nøytron-, miljømåling