Nyheter » Nytt spektrometer fra PASCO

Nytt spektrometer fra PASCO

2014-09-02

PASCO har laget et meget bra og rimelig VIS spektrometer for skolebruk. Det er velegnet for fysikk-, kjemi- og biologiundervisningen.

Med PASCOs nye spektrometer kan man gjøre forsøk med intensitet, absorbans, transmittans og fluorescens (to eksitasjonsbølgelenger: 405 og 500 nm).

Spektrometeret kan kobles til PC, Mac, iPad og Android nettbrett (Android fra v1.1) med enten USB kabel eller blåtann.

Båndbredde 380-950 nm, 2-3 nm FWHM.

PS-2600 Spektrometer leveres med programvare og 10 stk kuvetter. Bestilles her.

PS-2601 Fiberoptisk kabel for emisjon bestilles separat her.