Applying Physics is our Business

Gammadata on johtava työkalujen, välineistön ja räätälöityjen ratkaisujen toimittaja ydinfysiikan, analyysivälineiden, optroniikan ja luonnontieteiden opetuksen aloilla.

Our suppliers