Radiation Detection

Vi tilbyr produkter som har blitt industristandard for aktive dosimetre, passiv posimetri, konataminationsmonitorerm laboratoriesystemer, on-line overvåkningssystemer samt service og vedlikehold.