Kalibreringskontrakt med Gammadata Instrument

Hvorfor Gammadata Instrument AB?

Gammadata Instruments kalibreringslaboratorium er sertifisert i henhold til ISO9001:2008. I tillegg samarbeider Gammadata Instrument jevnlig med flere kalibreringslaboratorier som er sertifisert i henhold til ISO 17025:2005. ISO 17025:2005 er en formell anerkjennelse av at et kalibreringslaboratorium bruker godkjente og hensiktsmessige metoder of er kompetent nok til å utføre spesielle tester eller kalibreringer. Ved å velge Gammadata Instrument velger du et firma som garanterer deg rask levering og lave kostnader.

Når skal du kalibrere?

For å opprettholde høy grad av ytelse, og for å sikre samsvar med kvalitet og ISO-sertifisering, er det viktig at målesystemet ditt får service og blir resertifisert minst en gang per år. Omfattende bruk av instrumentet, samt ulike miljøfaktorer, kan ha en negativ effekt på instrumentets nøyaktighet og også føre til slitasje og/eller skade på deler kritiske for optimal ytelse.

Fordeler med en kalibreringskontrakt

Det er mange fordeler med å tegne en kalibreringskontrakt for et Gammadata Instrument-produkt. Dette grunnleggende servicenivået gir alle kunder lavere eierkostnader. De kunder som tegner en kalibreringskontrakt og rutinemessig sender produktene inn for en årlig kalibrering oppnår i praksis livstidsgaranti på produktene.

Uten kontrakt
  • Kalibrering inkl. sertifikat
  • Begrenset testing av funksjon
  • Rask kalibreringstid
Med kontrakt
  • Kalibreringsplan per instrument
  • Påminnelse om kalibrering
  • Mindre reparasjoner (se informasjon nedenfor)
  • Utvidet 12 måneders garanti på visse produkter 
  • Forslag på servicereparasjoner
  • 10% rabatt på lignende instrumenter ¹ 
  • 50% rabatt på den årlige kalibreringen ²

Mindre reparasjoner inkluderer reparasjon av produksjonsdefekter, oppdateringer av maskinvare og programvare, skadede kontakter og andre små reparasjoner. For skade forårsaket av kunde så gjelder vanlig serviceavgift.

Pris per instrument med kontrakt

SEK 1500/år 1 års kontrakt
SEK 1000/år 3 års kontrakt

¹ 3 års kalibreringskontrakt kreves for nytt instrument
² Maksimal rabatt er SEK 1500 / instrument

Kalibreringsskjema