Eiere

I slutten av juni 2010 kjøpte ledelsen av Gammadata Instrument AB virksomheten fra Gammadata Holding AB og etablerte Gammadata Instrument som selvstendig selskap. Vi holder til i samme lokaler, med den hensikt å fortsette å øke vår virksomhet og enda bedre støtte og hjelpe våre kunder. I dag består eiergruppen av:

Dag Sedin storDag Sedin 
Født 1962

Adm.dir. og konsernsjef

 

Dag har en Master of Science-eksamen i Scientific Subjects Education og Bachelor of Science-eksamen fra Uppsala Universitet. Han var en av grunnleggerne av Gammadata Mätteknik AB og begynte å jobbe med gammaspektrometre for utdanningsmarkedet i 1987. Han ble oppnevnt til administrerende direktør for Gammadata Instrument AB i 1997. I 2004 startet han et nytt prosjekt sammen med FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) for å utvikle et automatisert system for å måle radioxenon fra nukleæra eksplosjoner, kallet SAUNA (Swedish Automated Unit of Nobel gas Acquisition). Prosjektet var meget vellykket og ett nytt datterselskap til Gammadata Holding AB ble etablert i januar 2009, Gammadata SAUNA Systems AB. Dag forlot sin stilling som administrerende direktør for Gammadata SAUNA Systems i begynnelsen av oktober 2010 og er nå først og fremst fokusert på sin jobb som administrerende direktør og konsernsjef for Gammadata Instrument AB. Han arbeider daglig med OEM-defrifter og våre egenproduserte produkter.

per uhlen stor

Per Uhlén 
Født 1948

Styreleder

 

Per er sivilingeniør og har en cand.mag. i økonomi fra Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han har vært en drivende ressurs innen eiendomsbransjen og har vært virksom som adm.dir. for Diös AB og Diligentia AB. Gjennom å arbeide aktivt som sjef og coach innen et bredt spektrum av kommersielle miljøer har Per lært sig å inspirere andre entreprenører til å skape og drive fram lønsomme bedrifter.
Ulf Aberg stor


Ulf Åberg
 
Født 1960

Forretningsenhetssjef

 

Ulf har en doktoreksamen i kjemisk fysikk fra Umeå universitet innen Ultrafast Laser Spectroscopy og har vært anstatt på Gammadata Instrument siden 1996 da han kom fra en forskerstilling ved Lunds universitet. Under årenes løp har han fokusert på salg og support av forskjellige forskningsrettede analyseinstrumenter, fremst innen Raman og fluorescens. I dag leder han også en av forretningsenhetene i bedriften.

Stefan Isaksson stor

Stefan Isaksson
 
Født 1963

Forretningsenhetssjef

 

Stefan har jobbet på Gammadata Instrument siden 1992 og er utdannet innen kjerneteknikk. Etter studier i kjernefysikk og tillpasset datafysikk ved Uppsala universitet, avsluttet Stefan en Academia Licentiateksamen i kjernefysikk ved Institutionen för strålningsvetenskaper ved Uppsala universitet. Stefan ble ansatt som utviklingsingeniør og jobbet med produktutvikling. I dag leder Stefan Nukleære systemers forretningsenhet og er ansvarlig for salg og teknisk-/ applikasjonssupport for produkter fra ORTEC, Caen og Saint-Gobain Crystals.