Radon & Geofysiikka

Maankuori sisältää yhä useita radioaktiivisia isotooppeja vaikka planeetta on lähes neljä miljardia vuotta vanha. Isotooppiseosta voisi olla hyödyllistä geofyysikolle. Yksi isotoopeista on Radon, uraanista peräisin oleva inerttikaasu, joka mahdollisesti syöpää aiheuttavana vaikuttaa osaltansa maailmanlaajuiseen terveysongelmaan. Gammadata on johtava radonkaasulaitteiden valmistaja maailmanlaajuisella asiakaskunnallaan. Tarjoamme myös kannettavia gammaspektrometrejä geofysiikan sovelluksiin.