Applying Physics is our Business

Gammadata on johtava työkalujen, välineistön ja räätälöityjen ratkaisujen toimittaja ydinfysiikan, analyysivälineiden, optroniikan ja luonnontieteiden opetuksen aloilla.

Card image cap
PASCO i Norge

Gammadata har siden 1990 vært PASCOs hovedleverandør i Norge. I 4 år har vi hatt en avtale med Frederiksen om salg av PASCOs utstyr til norske skoler. Denne avtalen opphører nå.

Vi tilbyr fortsatt et komplett PASCO produktprogram. Vi har spesialisert oss på dataloggere, sensorer, programvare og fysikkutstyr, og har stor kunnskap både om dagens utstyr og det som er levert tidligere til norske skoler.

Les om PASCOs utstyr på www.pasco.com eller på våre undervisningssider http://undervisning.gammadata.no

 

Card image cap
Welcome to our new-look Gammadata Instrument website

Welcome to our all new website which we have redesigned and rebuilt to help you navigate with ease and explore the wide range of products and services that we can offer.

We hope you enjoy discovering the very latest developments in the fields of Laser Solutions, Materials Characterisation, Microscopy & Spectroscopy and Radiation Detection.   

Our suppliers